Investeringen

Heb je "slim geld" nodig? Filsa is je partner!

Filsa Capital en Filsa EAF B.V.* investeren selectief in snelgroeiende vroegefase ondernemingen in de Cleantech, Telecommunicatie, Internet en IT sector die in de B2B markten een marktaandeel willen verwerven met innovatieve diensten en die willen internationaliseren. Filsa streeft naar een investering tussen 5-15% in het aandelenkapitaal van de onderneming in combinatie met een rol als adviseur in het management van de onderneming of als lid van de raad van commissarissen of raad van advies, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de onderneming zich bevindt.

Bij het investeren in ondernemingen hanteren wij een aantal selectiecriteria:

– de diensten moeten in de B2B markt worden aangeboden en unieke/onderscheidende aspecten hebben en innovatief zijn (online brengen wat offline is) en moeten reeds commercieel beschikbaar zijn of dienen geheel uitontwikkeld te zijn (een betalende eerste klant);

– de diensten moeten schaalbaar zijn waarbij uitgangspunt is dat deze ook buiten Nederland kunnen worden verkocht;

– de inkomsten dienen gebaseerd te zijn op terugkerende betalingen gebaseerd op een abonnementsrelatie;

– de onderneming moet zich focussen op een afgebakende markt die voldoende dynamiek kent waarbij haar producten en diensten voorzien in een concrete behoefte en een toegevoegde waarde hebben;

– het management moet over de juiste ambitie beschikken. Ze moet in staat zijn om de in het businessplan geformuleerde plannen uit te voeren en middellange doelstellingen realiseren.

*Filsa EAF BV is een gemeenschappelijke onderneming van Filsa Holding B.V. en het European Angels Fund S.C.A. SICAR.