10 april 2019

HOE ZINVOL IS EEN PARTICIPATIECOMMISSARIS BIJ EEN STARTUP OF SCALE-UP?

Als onderdeel van de Nyenrode Commissarissencyclus 2018-2019 is een paper geschreven over de “participatiecommissaris” Dit paper is bedoeld voor investeerders, potentiële commissarissen en bestuurders van startups en scale-ups. Het beoogt een leidraad te geven voor de afwegingen die gemaakt kunnen worden bij de keuze om al dan niet een participatiecommissaris aan te stellen of te worden bij een startup. 

Participatiecommissaris – Ilmar Hotsma – CC Nyenrode 2018-2019